Hållbart byggande ger resultat

”Hållbart byggande är klokt byggande där vi tar ansvar för miljö och klimatpåverkan idag och inte lämnar det till kommande generationer att lösa.”

MVB:s hållbarhetsarbete omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som grund för vårt arbete ligger bland annat de globala mål för hållbar utveckling som FN antog 2016, Agenda 2030, och Sveriges Riksdags klimatmål för vår miljö från 1999 och 2005.

MILJÖEFFEKTIVT BYGGANDE

MVB:s sätt att bidra till minskad klimatpåverkan och hållbart byggande är att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. Vi arbetar med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede och har anställd hållbarhetsspecialist och miljösamordnare. Genomtänkta produktionsprocesser, källsortering, smarta materialval, begränsning av transporter och miljökrav på våra leverantörer är några av de punkter som ingår i vår miljöpolicy.

Efterfrågan på energismarta och miljöcertifierade hus ökar stadigt och vi bygger idag enligt flesta typer av miljöklassificeringar såsom Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till Guld), Green Building och LEED.

FÖRSTA OCH STÖRSTA PASSIVHUSET

MVB var ett av de första byggföretagen i landet som byggde passivhus, en villa i Åhus som stod klar 2009. Vi har även byggt landets första passivhusskola och Sveriges första Svanenmärkta förskolan. 2016 vann vi utmärkelsen Årets Bygge och Årets Fasad för Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg som är Sveriges hittills största passivhus tillika plusenergihus. Läs mer om våra miljöcertifierade projekt här.