Årets Framtidsbyggare

Koncernens Stiftelse för utveckling av energieffektivt byggande har sedan starten varit mycket aktiv i strävan att ta ett större samhällsansvar. 2014 instiftades ett pris Årets Framtidsbyggare, som ska gå till personer som gjort särskilda insatser för att bidra till energieffektivt byggande. Priset delas ut i samarbete med Lunds universitet.

Årets Framtidsbyggare ska lyfta frågan om ett energieffektivt och hållbart byggande i Sverige på ett bredare plan för att uppmuntra fler aktörer inom branschen att komma med nya idéer och initiativ. Priset delas ut i tre kategorier med en prissumman på 12 miljoner kronor över en tioårsperiod.

Kategorierna är:

Årets innovatör

Priset delas ut till en eller flera personer som i sitt arbete eller i sin forskning kommit med betydande insikter eller lösningar kring energieffektivt byggande. Innovationen ska ha haft praktisk påverkan på hur hus planeras, konstrueras eller byggs.

Prissumma: 750 000 kr

Årets opinionsbildare

Priset delas ut till en person/personer eller organisation som arbetat för att sprida kunskap om energieffektivt byggande till beslutsfattare eller allmänhet. Priset belönar genomförda aktiviteter.

Prissumma: 250 000 kr

Årets talang

Priset delas ut till en eller flera studenter vid Lunds universitet som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande.

Prissumma: 200 000 kr (fördelas på flera personer och olika sätt)

Minst tre kandidater nomineras i varje kategori. Störst fokus ligger på årets innovatör, dvs. någon som har gjort betydande framsteg inom utvecklingen av byggbranschen. Pristagaren behöver inte nödvändigtvis belönas för något som har åstadkommits under samma år som priset delas ut.

Jurymedlemmar

Thomas B Johansson, ordförande – professor emeritus, fd chef Internationella Miljöinstitutet
Daniel Massot – vd Svenska Hus
Kristina Mjörnell – affärsområdeschef samhällsbyggnad, SP. Adjungerad Prof. i Byggnadsfysik, LTH
Maria Wetterstrand – samhällsdebattör och fd språkrör för Miljöpartiet
Nevenka Mesic Tiderström – styrelseledamot MVB Holding
Willy Wredenmark – chefredaktör Fastighetsvärlden
Åke Blomsterberg – energiexpert, WSP Environmental. Universitetslektor, Energi och ByggnadsDesign, LTH

2016 ÅRS PRISUTDELNING

2016 års pris delades ut av Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds Universitet den 16 november 2016.

För mer information se aretsframtidsbyggare.se

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2016

Årets innovatörer: Maria Cristina Munari Probst och Christian Roecker från Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) belönas för sitt arbete med hur solenergisystem kan integreras i befintlig bebyggelse.

Årets opinionsbildare: Hans Eek, arkitekt, belönas för sitt mångåriga arbete med att väcka opinion för energieffektivisering av byggnader.

Årets talanger: Linn Adolfsson, Charlotte Andersson, Iason Bournas, Ludvig Haav, Medina Deliahmedova, Ahmed Hadzimuratovic, Markus Swedmark, Karolina Koch och Karin Lindeberg, alla studenter vid Lunds universitet, belönas för att de har visat framstående studieresultat inom ämnen som rör energieffektivisering eller angränsande ämnen.

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2015

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2014