Årets Framtidsbyggare

Årets Framtidsbyggare är ett av Sveriges största priser inom hållbarhet, med en årlig summa på 1,2 miljoner kronor. Priset delas ut av Stiftelse för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet. Priset instiftades 2014 och ska gå till personer som gjort särskilda insatser för att bidra till energieffektivt byggande.

Årets Framtidsbyggare ska lyfta frågan om ett energieffektivt och hållbart byggande i Sverige på ett bredare plan för att uppmuntra fler aktörer inom branschen att komma med nya idéer och initiativ. Priset delas ut i tre kategorier. Kategorierna är:

Årets innovatör

Priset delas ut till en eller flera personer som i sitt arbete eller i sin forskning kommit med betydande insikter eller lösningar kring energieffektivt byggande. Innovationen ska ha haft praktisk påverkan på hur hus planeras, konstrueras eller byggs.

Prissumma: 750 000 kr

Årets opinionsbildare

Priset delas ut till en person/personer eller organisation som arbetat för att sprida kunskap om energieffektivt byggande till beslutsfattare eller allmänhet. Priset belönar genomförda aktiviteter.

Prissumma: 250 000 kr

Årets talang

Priset delas ut till en eller flera studenter vid Lunds universitet som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande.

Prissumma: 200 000 kr (fördelas på flera personer och olika sätt)

Minst tre kandidater nomineras i varje kategori. Störst fokus ligger på årets innovatör, dvs. någon som har gjort betydande framsteg inom utvecklingen av byggbranschen. Pristagaren behöver inte nödvändigtvis belönas för något som har åstadkommits under samma år som priset delas ut.

Jurymedlemmar

Thomas B Johansson, ordförande – professor emeritus, fd chef Internationella Miljöinstitutet
Daniel Massot – vd Svenska Hus
Kristina Mjörnell – affärsområdeschef samhällsbyggnad, SP. Adjungerad Prof. i Byggnadsfysik, LTH
Maria Wetterstrand – samhällsdebattör och fd språkrör för Miljöpartiet
Nevenka Mesic Tiderström – styrelseledamot MVB Holding
Willy Wredenmark – chefredaktör Fastighetsvärlden

2018 ÅRS PRISUTDELNING

2018 års pris delades ut av Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds Universitet på Skissernas museum den 14 november 2018. För mer information se aretsframtidsbyggare.se

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2018

Årets innovatör: Skanska Sverige

Årets opinionsbildare: Malmö Stad

Årets talanger: Tobias Kramer, Ance Olina, Nevila Zaimi, Niklas Sellin, Robert Magnusson, Danai Vogiatzi och Julia Emmrich.

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2017

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2016

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2015

VINNARE AV ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2014