Forskning, utveckling och utbildning

Vi tycker det är viktigt att ta en aktiv roll i branschens utbildningar samt bidra till forskning inom framtidens byggande. Vi har därför ett nära samarbete med flertalet universitet, högskolor, yrkesskolor och gymnasieskolor i Sverige. Genom koncernens stiftelser vill vi uppmuntra till fortsatta insatser som bidrar till ett energieffektivt byggande.

Förutom gästföreläsningar på branschens utbildningar i Lund, Stockholm och Göteborg, i syfte att ge studenterna en bild av verkligheten, är vi representerade i utbildningens ledningsgrupp på Yrkeshögskolan, YH och i programrådet för byggutbildningar i Lidköping och Mariestad. Inom Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN, är vi engagerade i lärlingsutbildningen för blivande yrkesarbetare. MVB är även en av de samarbetspartners som inom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning erbjuder praktikprojekt till studenter inom LTH:s civilingenjörsutbildning. Ingenjörsstuderande ges här möjlighet att under utbildningen lära känna sin framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en arbetsplats. Inom forskning har MVB ett nära samarbete med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet där vi har startat och driver ett antal projekt med ett flertal forskare involverade avseende hållbart byggande.

Koncernens stiftelser

Familjen Eliassons engagemang för att bevara och förvalta gamla fastigheter har funnits sedan starten. Liksom insikten att framtidens byggande är att bygga hållbart och energieffektivt. Idag finns två stiftelser i koncernen som verkar för dessa syften; Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande.

Den förstnämnda främjar undervisning, forskning, utbildning och utveckling av god byggnadskultur vilket innebär såväl bevarande av gamla byggnader och byggmetoder som utveckling av moderna byggmetoder och byggnader. Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande har som ambition att underlätta studier och forskning inom området hållbart byggande. Under 2013 har denna stiftelse lämnat bidrag till åtta forskare och studenter inom områdena energieffektivt och hållbart byggande.

2014 instiftade Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande priset, Årets Framtidsbyggare, som ska gå till personer som gjort särskilda insatser för att bidra till energieffektivt byggande. Priset delas ut i tre kategorier och är på 12 miljoner under en 10-årsperiod.