Jobb med personlig utveckling

MVB:s styrka och framtid är helt beroende av våra medarbetares kompetens. Liksom rekryteringen av nya medarbetare som kommer att vara en avgörande framgångsfaktor framöver. Vi har många spännande projekt på gång och söker därför duktiga, engagerade och kompetenta medarbetare som vill växa och utvecklas tillsammans med oss, såväl yrkesarbetare, tjänstemän som studenter.

Vår vision är att MVB ska vara Sveriges mest attraktiva byggföretag att vara anställd i. För att nå målet är det viktigt att vi kan erbjuda våra anställda såväl engagerade ledare och marknadsmässig lön som personlig utveckling och bra anställningsförmåner. Vi tror dessutom att våra anställda vill ha stor insyn i verksamheten, känna att de är med och påverkar och att de har nära till beslutsfattandet. Vi har därför skapat en organisation som är platt, där beslutsvägarna är snabba och som uppmuntrar till kreativitet och eget ansvar.

Talent Management

Genom att investera i våra medarbetares personliga utveckling och karriär samt ta tillvara på den gemensamma kunskapen och erfarenheten, säkerställer vi företagets fortsatta framtid. Idag kan våra anställda bland annat medverka i koncernens ledarskapsutbildning, Gullringsbo Utvecklingsakademi, eller i våra regionala bolags trainee- och jobbrotationsprogram. Genom ett allt tätare samarbete både regionalt och inom koncernens bolag, öppnar vi upp för ytterligare karriärsmöjligheter och kunskapsöverföring.

Gullringsbo Utvecklingsakademi

2014 startade Gullringsbo Egendomar, i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg, en ledarskapsutbildning för koncernens medarbetare. Utbildningen är skräddarsydd och öppen för nuvarande och blivande chefer inom koncernen. Programmet kombinerar teori med praktik. Deltagarna får ta del av intressanta föreläsare, genomföra projektarbeten och nätverka inom koncernen. Det skapar förutsättningar för ömsesidig samverkan systerbolagen emellan. Ämnen som ingår är bl.a. strategi- och verksamhetsstyrning, ledarskap, hållbarhet, kommunikation och varumärke. I den första kullen deltog 20 stycken, varav 13 deltagare kom från MVB-bolagen. Hösten 2016 påbörjades nästa ledarskapsutbildning.

Är du intresserad att bli en av oss? Läs mer om våra Lediga jobb eller hör av dig till något av våra regionkontor så berättar vi mer om vår verksamhet och om våra projekt.