Möt Martin Endunge, KMA-samordnare på MVB Syd

En arbetsolycka fick MVB:s KMA-samordnare, Martin Endunge, att inse vikten av en säker arbetsmiljö och ett gediget kvalitetsarbete.

För snart tjugo år sedan var jag med om en riktigt allvarlig arbetsplatsolycka. Jag arbetade som snickare och fick in handen i justersågen. Allt jag hade med mig till sjukhuset gick att rädda och idag är det få som lägger märke till att jag varit så illa däran.

Hur kommer det sig att man skadar sig när man så väl känner till farorna? Varför låter man stress påverka omdömet? Vad saknas i utbildningen som kan förhindra olyckor? Det var de här frågorna som gjorde att jag valde att utbilda mig till KMA-samordnare. Arbetsmiljölagstiftningen är överordnad t.ex. Miljöbalken. Det har sina skäl. Vi skall kunna komma hem efter arbetsdagen och ladda batterierna med hälsan i behåll.

Jag har arbetat med KMA sedan 2003. Jag har fram till min anställning på MVB 2015 bott och verkat i Göteborg. Min dialekt lär sitta i, men ändå märker jag ibland att jag betonar skånskt. Jag är gift och har tre vuxna barn varav de äldsta hunnit före oss med att flytta ned till Malmö. På fritiden är det mycket musik och en massa snickrande för att få en egen prägel på vårt nya boende. 2008 började jag på Peab som KMA-samordnare. Jag har där även arbetat som platschef både enskilt och parallellt med KMA. Dessförinnan arbetade jag inom Västra Götalands-regionen med miljöledningssystem.

För mig är det väldigt viktigt att värna om vår natur. Jag ser gärna att vi byggare i möjligaste mån är delaktiga i energieffektivisering i såväl byggprocess som i ett livscykelperspektiv. Branschen står inför utmaningar att finna incitament till en minskad negativ miljöpåverkan. En byggare är praktiskt orienterad och har massa praktiskt i sin kunskapsbank som t.ex. en arkitekt bör vara intresserad av. När vi känner ”sådär hade jag inte byggt om det var till mig själv” har kunskapsutbytet haltat. Det kan också vara svårt att implementera nya typer av byggmaterial som vi har för lite erfarenhet av. Jag är gärna behjälplig så fort produktionen behöver leta fram data.

Ett verktyg för att uppnå säkrare arbetsmiljö eller minskad negativ miljöpåverkan är kvalitetsarbetet. Enkelt förklarat med ”kundnöjdhet”. MVB har ett KMA-ledningssystem där vi uttalat hur vi vill att projekten ska skötas. Jag vill kunna se bevis på att vi gör så som vi har bestämt. När jag besöker olika arbetsplatser/etableringar tittar jag gärna igenom våra UE:s KMA-pärmar. Genomför de vad de har lovat? Fyller de i sina egenkontroller? Det finns en ansvarstid på 10 år som vi byggare måste ta hänsyn till. Det är den tid som fel i byggnation mycket väl kan ge oss oönskade återbesök på en entreprenad som vi för länge sedan avslutat. Att i dessa fall kunna spåra vem som gjort vad, är mycket viktigt. Det är ett bra exempel på att belysa vikten av en god dokumentation.

Mitt arbete är viktigt. Jag bereder skyddsmateriel, deltar i miljö- och skyddsronder och bläddrar i UE:s KMA-pärmar. Jag tar gärna kontakt med de som har brister för att styra upp. Men det är alla mina kollegor som har kunnandet, jag vill finnas som ett stöd under processen och att jag värderar det här med arbetsmiljö högt har sina anledningar.

På MVB har jag blivit så väl mottagen, det vittnar om att här finns en god kultur om att ta hand om varandra. Min målsättning är att bidra till att vi blir än bättre. När vår arbetsdag börjar, skall vi veta att vi behärskar uppgifterna vi har framför oss. Vi ska växa med uppgiften och känna oss stärkta av ett gott dagsverke. Väl där har vi beaktat såväl Kvalitet, Miljö som Arbetsmiljö.

BLI EN AV OSS!

Vi söker fler duktiga medarbetare till våra projekt i Skåne, Göteborg och Stockholm.
Se Lediga jobb.