Möt John Ekstrand, arbetsledare på MVB Syd

Arbetsledare John Ekstrand har under sin två år som MVB:are hunnit med såväl nyproduktionen av bostäder i Hyllie som renoveringen av Landstinget 2 i Lund. Nästa stora utmaning är ombyggnaden av Center Syd i Löddeköpinge. Vi bad John berätta mer om projektet.

Min bana inom byggbranschen började med ingenjörsstudier på Malmö- och Lunds Tekniska Högskola, vilka slutligen resulterade i en anställning som arbetsledare hos MVB. Nu har jag arbetat som arbetsledare i två år och hunnit med två projekt, en stor nyproduktion av bostäder åt MKB i Hyllie, samt en intressant ombyggnad åt Wihlborgs som omvandlade en fin gammal fastighet från slutet av 50-talet till ett flott huvudkontor åt Sparbanken Skåne. Med dessa två projekt i ryggen, nyvunna kunskaper om ”plocketak” och inmätning av fönsterbänkar (områden som skolan missade att erbjuda kunskaper om), känns det inspirerande att hugga in på ett projekt som omfattar såväl nyproduktion som ombyggnad.

Center Syd står för ett stycke skånsk köpcenterhistoria då det invigdes redan 1991. På den tiden var det glesare mellan Skånes köpcenter, idag är konkurrensen hårdare, vilket motiverar uppgraderingen som MVB fått äran att utföra. 2006 hade centret 3,7 miljoner besökare (wikipedia). Center Syds egen webbplats uppger att antalet besökare per år ligger på en något lägre nivå idag. Förhoppningen är att öka antalet besökare efter avslutat projekt.

Projektet omfattar två delar. Den ena delen utgörs av en tillbyggnad som kopplar samman två befintliga huskroppar, nämligen det ursprungliga centret med intilliggande ICA Maxi. Tillbyggnaden grundläggs med borrplintar och platta på mark. Stommen utgörs av stål och HDF-bjälklag, vilket skiljer sig något från det befintliga centrets konstruktion, bestående av betongpelare och fackverkstakstolar i stål. Tillbyggnaden bereder plats för nya butiker och knyter ihop livsmedelsbutiken med detaljhandeln.

Den andra delen av projektet utgörs av en ombyggnad av befintliga butiker och nya ytskikt på väggar och golv i galleriagångar. Ombyggnadens intressantaste del utgörs av ombyggnad av en hamburgerrestaurang, tätt följt av byggandet av ett apotek där ett systembolag tidigare huserat. Detaljer som kryddar dessa delar av ombyggnaden är omfattande invändiga betongarbeten, ett nytt invändigt bjälklag och demontering av befintliga sandwichelement av betong och cellplast för att bereda plats för partier och en drive-through. Sist men inte minst ska stora delar av centret förses med ny fasad, samt ett skärmtak klätt med Thermowood. Den nya fasaden kommer innebära ett stort lyft för centret.

MVB:s projektorganisation på Center Syd består av platschef, fyra arbetsledare samt en f.d. platschef som efter pensioneringen nu hjälper arbetsledningen genom att dela med sig av sin rika erfarenhet och sitt stora kunnande vad det gäller entreprenadverksamhet. Platsledningen i all ära, men utan kompetenta hantverkare ror man inga projekt i hamn. I skrivande stund har projektet en besättning av 12 snickare och 2 nyanställda betongare verksamma i projektet, dessa siffror kommer dock att stiga i takt med att projektet fortskrider.

Strategin för projektet är att två arbetsledare har övergripande ansvar för tillbyggnaden och två arbetsledare har övergripande ansvar för ombyggnaden. Fördelningen i de två enheterna är en erfaren och en yngre arbetsledare, förhoppningen är att de skall komplettera och utveckla varandra. I toppen finns en platschef som skall hålla ihop helheten och omfördela resurser om det behövs mer kraft i någon av konstellationerna.

Projektet borde egentligen inte vara särskilt komplicerat, men en rad omständigheter gör att svårighetsgraden skruvas upp. En faktor som påverkar produktionstakten är att de butiker som ej befinner sig under ombyggnad skall ha full tillgänglighet för potentiella kunder. Detta betyder att arbetet med logistik och säkerhet för tredje part blir mycket omfattande. Vidare så krävs noggrann planering i vilken ordning butiker skall flytta ut ur sina gamla lokaler, och få tillgång till sina nya då detta påverkar utrymningsvägar, som måste uppfylla stränga myndighetskrav.

Projektet har även påverkats av att existerande relationshandlingar varit i behov av kompletteringar, vilket inneburit att vi fått nya utmaningar sent i produktionsfasen. Ur ett arbetsledarperspektiv är detta frustrerande, men samtidigt väldigt lärorikt. Här vill jag passa på att uttrycka en stolthet för företaget jag jobbar för, eftersom det är i dessa situationer som det märks att vi är en grupp mycket kompetenta personer som alla strävar efter att åstadkomma en så pass bra lösning som möjligt då komplikationer uppstår. Detta är mycket inspirerande.

Det har gått några månader sedan jag anslöt till projekt Center Syd, och jag har förstått att det inte är ett projekt som man skojar bort. För att uppnå ett bra resultat kommer det att krävas hårt jobb och ett stort engagemang. Jag är dock övertygad om att vi kommer att leverera en bra produkt till vår beställare – tuffa förutsättningar får de flesta att prestera på toppen av sin förmåga, vilket i slutändan gör alla nöjda och belåtna.

JOHN EKSTRAND

BLI EN AV OSS!

Vi söker fler duktiga medarbetare till våra projekt i Skåne, Göteborg och Stockholm.
Se Lediga jobb.