Student, är du vår framtida medarbetare?

På MVB vet vi att du som student är nästa generation på arbetsmarknaden och vi vill ta tillvara på din kunskap, drivkraft och ambition. Inom MVB finns det gott om både utvecklingsmöjligheter och spännande utmaningar. Våra projekt är både mindre och snabba till riktigt stora under en längre tid. Vi arbetar lokalt inom varje region med platt organisation och snabba beslutsvägar. Det gör att du som anställd får stort ansvar och har möjlighet att påverka bolagets utveckling samt göra karriär.

Är du intresserad av att arbeta hos oss, finns det flera vägar in på företaget. Ett är att kontakta oss under de arbetsmarknadsdagar som vi deltar på vid olika universitet och högskolor. Du kan även ansöka om att göra praktik eller skriva ditt examensarbete hos oss, vilket kan ge en framtida anställning. Vi ser fram emot en kontakt!

Träffa några av våra medarbetare som berättar varför de valde att arbeta i byggbranschen.