Examensarbetet – en väg in i företaget

Du som studerar på högskole- och universitetsnivå kan ansöka om att skriva ditt examensarbete hos oss. Det ger dig möjlighet att praktisera dina kunskaper och teorier ”på riktigt”. Vi ser examensarbetet som en bra möjlighet att få kontakt med dig som kan vara vår framtida medarbetare.

MVB arbetar med både total- och generalentreprenader inom bygg, markanläggning och projektutveckling. Vi finns i Skåne, Göteborg, Västra Götaland och Stockholm varför vi ser att du bör befinna dig i eller i nära anslutning till någon av dessa orter när du skriver ditt examensarbete hos oss.

I mån av interna resurser kan vi bistå med en handledare på företaget som hjälper dig att utveckla tankarna bakom ämnet och som fungerar som ett bollplank under examensarbetets gång.

Ansök genom att skicka e-post till något av våra regionkontor:

Sätt ”Examensarbete” som rubrik till ditt e-post.

Din ansökan bör innehålla:

  • en kort beskrivning av dig/er som person.
  • var och vilken utbildning du/ni läser.
  • vad du/ni tänkte skriva om, er frågeställning.
  • vilken period du/ni planerar att skriva examensarbetet.
  • varför du/ni vill göra examensarbetet hos oss.