JOBBROTATIONSPROGRAMMET

Möjligheten till personlig utveckling och karriär är många inom MVB. Som nyanställd vill vi ge dig en så bra start som möjligt. För att ge dig en bra start som nyanställd har vi utvecklat ett jobbrotationsprogram som ger dig bra inblick i vår verksamhet och möjlighet att prova på olika funktioner inom företaget.

Jobbrotationsprogrammet struktureras och utformas utifrån din personlighet och dina erfarenheter. Programmet varierar därför från person till person. Syftet är att ge dig en så bra helhetsbild av verksamheten som möjligt. Tillsammans lägger vi upp en plan där du får möjlighet att prova på olika områden och funktioner. Det ger dig en god kunskap om företaget och ett värdefullt nätverk för din framtida yrkesroll.

MVB:s organisation är platt och flexibel. Du får stor insikt i verksamheten och förväntas ta eget ansvar och många, ibland snabba, beslut. Genom din jobbrotations olika moment av praktiskt arbete, får du en större förståelse och kunskap för de varierande behov och krav som finns både ute vid våra arbetsplatser och på våra kontor. Erfarenhet som du kommer att ha stor nytta av i ditt fortsatta arbete.

Vill du veta mer om vårt jobbrotationsprogram, kontakta något av våra regionala kontor.

Läs även om vårt traineeprogram i MVB ÖST.