MVB Astor Bygg AB

Henrik Ljungdahl, VD
073-0788 389

Personalchef: Fredrik Bengtsson 0730-78 83 82

 

Göteborg

Marieholmsgatan 44
415 02 Göteborg

Telefon: 031 – 340 82 30
E-post: gbg@mvbab.se

Arbetschefer: Mats Johansson 0705-73 93 90, Jan Johansson 0730-78 83 92,
Johakim Nylander 0730-84 46 00, Lennart Hamström 0703-39 50 50

Entreprenadchef: Mikael Andreasson 0703-05 60 20

 

Region Varberg

Honungsgatan 11
432 95 Varberg

Regionchef: Mattias Kågeby 0702-80 53 63

 

Region Trestad & Skaraborg

Åkerssjövägen 20
461 53 Trollhättan

Telefon: 0520 – 728 00
Epost: gbg@mvbab.se

Regionchef: Mikael Andreasson 070-305 60 20

Arbetschef: Jan-Uno Jansson 0706-39 06 88

 

Lidköping

Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping