Stockholm

Box 7019
121 07 Stockholm – Globen
Besöksadress: Rökerigatan 20

Telefon växel: 08 – 727 06 00
E-post: mailto:sthlm@mvbab.se

Verkställande direktör: Per Ununger
Personalchef: Hanna Beijer
Entreprenadchef: Tobias Lundberg

Arbetschef Grupp 1: Hanna Beijer
Arbetschef Grupp 2: Tobias Lundberg
Arbetschef Grupp 3: Klas Taberman
Arbetschef Grupp 4: Thomas Limerick
Arbetschef Grupp 7: Roger Holmqvist
Arbetschef Grupp 10: Rainer Saarela