8 juni 2017

VA-projekt, Malmö

MVB kommer på uppdrag av VA Syd att genomföra VA arbeten på Pärongatan i Malmö omfattande separering av kombinerat avloppsledningsnät samt förnyelse av dricksvattenledningar. Projektet påbörjas i slutet av augusti och kommer att vara färdigt i december. För mer information, kontakta MVB SYD.

Läs mer »

8 juni 2017

Markarbete Kv Gjuteriet 21, Limhamn

MVB har erhållit uppdraget att genomföra markarbetet i Kv Gjuteriet, Limhamn. I uppdraget ingår sanering, grundläggning för bostadshus och finplanering på terrassbjälklag och övrig mark. Beställare är Vita Örn AB/Wästbygg AB. Projektet kommer att pågå från maj till årskiftet. För mer information, kontakta MVB SYD.  

Läs mer »

4 maj 2017

MVB BYGGER NY PASSIVhusSKOLA I LAHOLM

Kommunfastigheter i Laholm AB har gett MVB i uppdrag att bygga Nya Glänningeskolan i Laholm. Projektet är en totalentreprenad med samverkansform och skolan byggs enligt passivhus. Projektet påbörjas under maj 2017 och kommer att pågå till maj 2019. För mer information se pågående projekt eller kontakta MVB SYD.

Läs mer »

4 maj 2017

BASSÄNG OCH PUMPSTATIONER, LANDSKRONA

MVB bygger på uppdrag av Nordic Raw Minerals AB, Landskrona, bassäng för sedimentering av dagvatten samt pumpstationer. Projektet kommer att pågå ifrån maj till augusti. För mer information kontakta MVB SYD.

Läs mer »

26 april 2017

FASADRENOVERING, GÖTEBORG

MVB har av Brf Arkivgatan 7 fått i uppdrag att renovera tegelfasad och balkonger på fastighet i hörnet av Arkivgatan/ Geijersgatan i Göteborg. Projektet kommer att pågå under våren. För mer information kontakta MVB Astor Bygg.

Läs mer »

21 april 2017

OMBYGGNAD AV FASTIGHET TILL KONSTHÖGSKOLA, MALMÖ

MVB har av Stadsfastigheter erhållit uppdraget att bygga om Kv Garaget 1 (Båghallarna) i Malmö till Konsthögskola. Arbetet omfattar även markarbeten. Projektet påbörjas i mars 2017 och ska vara klart i juli 2018. För mer information kontakta MVB Syd.

Läs mer »

9 mars 2017

FASADRENOVERING, VARBERG

MVB har fått förtroendet av Sparbanken Varberg att utföra fasadrenovering på Sparbankshuset från 1890. Den ståtliga byggnaden, som ligger söder om Varbergs torg mittemot kyrkan, ritades av göteborgsarkitekten Johan Emil Billing. Bottenvåningen består av en rustik kvadermur av Varbergsgranit hämtad från ett brott vid Påskberget. Fasadrenoveringen slutförs under våren 2017. För mer information kontakta MVB Astor…

Läs mer »

17 februari 2017

Markarbete Lerviks förskola, Lomma

MVB har erhållit uppdraget att göra grundläggningen för ny förskola med tillhörande utemiljö och naturpark i Lomma. Beställare är Er-Ho Bygg AB. Projektet påbörjas i februari 2017 och ska vara klart till sommaren 2018. För mer information kontakta MVB Syd.

Läs mer »

15 februari 2017

Nybyggnation kontor och minnesklinik, Malmö

Vasakronan har gett MVB i uppdrag att bygga nytt kontor och minnesklinik på Priorn 5, Pildammsvägen i Malmö. Projektet påbörjas augusti 2017 och ska vara slutfört juni 2019. För mer information kontakta MVB Syd.

Läs mer »

15 februari 2017

Hyresgästanpassning av bilhall och kontor, Malmö

MVB har av Fastighets AB Armringen fått i uppdrag att hyresgästanpassa bilhall och kontor på Agnesfridsvägen i Malmö. Projektet ska vara färdigställt sista juli i år. För mer information kontakta MVB Syd.

Läs mer »