28 mars 2019

MVB uppför ny citynära logistikfastighet åt Corem

MVB uppför ny citynära logistikbyggnad

Läs mer »

13 februari 2019

MVB bygger ännu en skola till Malmö stad

Malmö stad har gett MVB i uppdrag att bygga nya Rönneholms förskola.

Läs mer »

19 september 2018

MVB bygger ännu en skola i Stockholmsregionen

Nu är byggandet av Nya Åbyskolan i Västerhaninge igång. Till höstterminen 2020 kan personal och ca 700 elever ta den nya skolan i anspråk. Haninge kommun växer snabbt. För att möta det ökade antalet elever behövs både flera nya skolor och ombyggnationer av befintliga skolor i kommunen. Kommunens helägda fastighetsförvaltningsbolag, Tornberget AB, har därför gett…

Läs mer »

22 augusti 2018

MVB bygger huvudbyggnaden i Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamn AB har gett MVB i uppdrag att bygga den centrala huvudbyggnaden i nya Stockholm Norvik Hamn utanför Nynäshamn. Ordern är värd ca 90 MSEK. Projektet omfattar nybyggnation av en fastighet som kommer att rymma lokaler för gemensamma funktioner för de som är verksamma i hamnen såsom kontor, mötesrum, matsal och omklädningsrum. Den fem…

Läs mer »

14 februari 2018

MVB genomför ett av Göteborgs största energibesparingsprojekt

60-talets energitjuvar förvandlas till energismarta hus Nu startar MVB Astor Bygg renoveringen av tre flerfamiljshus i Backa Brunnsbo i ett samverkansavtal med Stena Fastigheter. Projektet är ett av Göteborgs största energibesparingsprojekt och ett led i Stena Fastigheters långsiktiga hållbarhetsarbete. Husen är byggda under åren 1962 – 1965. På 18 månader ska de 65 meter långa…

Läs mer »

19 december 2017

MVB får nya uppdrag på Södra vägen i Göteborg

MVB har fått ytterligare ett uppdrag av Familjen Tobisson i Göteborg. Denna gång på Södra vägen 55 vars hus ska renoveras samt kompletteras med två vindsvåningar. Projekttiden är januari – december 2018. För mer information kontakta MVB Astor Bygg,

Läs mer »

6 december 2017

MVB bygger vårdboende i Trelleborg

Trelleborgs kommun har gett MVB i uppdrag att på totalentreprenad bygga ett nytt kombinerat äldre-/kortids- och växelvårdsboende i Trelleborg. Projektet påbörjas under våren 2018 och ska vara slutfört i december 2019. För mer information kontakta MVB Syd.  

Läs mer »

29 november 2017

Totalrenovering av Kv. Fabriken 24 i Stockholm

MVB har fått i uppdrag av fastighetsbolaget L E Hellstedt AB att renovera Kv. fabriken 24 vid Hornstull i Stockholm. Entreprenaden omfattar totalrenovering av 61 hyreslägenheter, en restaurang och pub, renovering av tvättstuga samt tillskapande av ytterligare en, byte från självdrag till mekanisk ventilation, total fönsterrenovering, ny fastighetscentral samt undercentral, nya tapp och spillvatteninstallationer samt…

Läs mer »

28 november 2017

MVB bygger nytt gruppboende i Vänersborg

MVB Astor Bygg fått i uppdrag av Vänersborgs kommun att bygga ett gruppboende med sex lägenheter på Tegelbruksvägen i Vänersborg. Projektet har omgående byggstart och skall stå klart för inflyttning i augusti 2018. För mer information kontakta MVB Astor Bygg.

Läs mer »

18 oktober 2017

Nya markuppdrag i Ystad och i Båstad

MVB:s markavdelning i Skåne har fått två nya uppdrag. Åt NSVA AB i Båstad lägger vi nya vattenledningar, ny anslutning av vattenledning till högreservoar samt lägger om delar av dagvattenledning på Hagagatan/Hagalundsgatan. Arbetet kommer att pågå fram till mars 2018. Till Ystad kommun anlägger vi en parkering på Oskarsgatan/Åvallastråket. Parkeringen kommer förses med planteringar som…

Läs mer »