18 oktober 2017

Nya markuppdrag i Ystad och i Båstad

MVB:s markavdelning i Skåne har fått två nya uppdrag. Åt NSVA AB i Båstad lägger vi nya vattenledningar, ny anslutning av vattenledning till högreservoar samt lägger om delar av dagvattenledning på Hagagatan/Hagalundsgatan. Arbetet kommer att pågå fram till mars 2018. Till Ystad kommun anlägger vi en parkering på Oskarsgatan/Åvallastråket. Parkeringen kommer förses med planteringar som…

Läs mer »

25 september 2017

VA-sanering, Helsingborg

MVB har av NSVA AB fått i uppdrag att genomföra en VA-sanering i samverkan på Karl X Gustavs gata i Helsingborg. Projektet påbörjades 1 september och kommer att vara slutfört vid årsskiftet. För frågor kontakta MVB SYD.

Läs mer »

21 september 2017

Kontorsombyggnad till Volvo i Skövde

MVB utför en ombyggnation av kontorslokaler på uppdrag av Volvo Powertrain Skövde. Projektet är en totalentreprenad med start 1 augusti och slutdatum 30 december. För mer information kontakta MVB Astor Bygg.

Läs mer »

18 september 2017

Ny tryckstegringsstation, Helsingborg

På uppdrag av NSVA AB bygger vi ny tryckstegringsstation samt ny tryckreducering i Långeberga/Östra Ramlösa. Målet är att kunna leverera bättre vattentryck i högt belägna delar av Helsingborg. Projekttiden är september 2017-mars 2018. För mer information kontakta MVB SYD.

Läs mer »

6 september 2017

Ombyggnad UMAS, Malmö

Region Skåne har gett MVB i uppdrag att bygga om befintliga administrativa lokaler till vårdmottagning, NSM BY33. Projekttid september 2017-januari 2018. För mer information, kontakta MVB SYD.

Läs mer »

15 augusti 2017

Hyresgästanpassning Kv Ekdungen, Helsingborg

För Herde Förvaltning påbörjar MVB en hyresgästanpassning till Plantagen i Helsingborg. Projektet kommer att pågå under hösten och vara slutfört december. För mer information, kontakta MVB SYD.

Läs mer »

15 augusti 2017

Takbyte, Landskrona

Region Skåne har gett MVB i uppdrag att genomföra ett takbyte på Landskrona Lasarett. Projekttid augusti till december. För mer information, kontakta MVB SYD.

Läs mer »

15 augusti 2017

Tillbyggnad lager, Helsingborg

MVB kommer på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter göra en tillbyggnad på Kv Grusgropen för verksamheten Bädd & Bad AB. Projektet påbörjas i augusti och kommer att vara färdigt i december. För mer information, kontakta MVB SYD.

Läs mer »

8 juni 2017

VA-projekt, Malmö

MVB kommer på uppdrag av VA Syd att genomföra VA arbeten på Pärongatan i Malmö omfattande separering av kombinerat avloppsledningsnät samt förnyelse av dricksvattenledningar. Projektet påbörjas i slutet av augusti och kommer att vara färdigt i december. För mer information, kontakta MVB SYD.

Läs mer »

8 juni 2017

Markarbete Kv Gjuteriet 21, Limhamn

MVB har erhållit uppdraget att genomföra markarbetet i Kv Gjuteriet, Limhamn. I uppdraget ingår sanering, grundläggning för bostadshus och finplanering på terrassbjälklag och övrig mark. Beställare är Vita Örn AB/Wästbygg AB. Projektet kommer att pågå från maj till årskiftet. För mer information, kontakta MVB SYD.  

Läs mer »