22 februari 2017

SARA BREDING, PRAKTIKANT MVB ÖST 2016

Jag har genom min praktik på MVB utvecklats enormt mycket på kort tid. Jag fick inblick i flera olika projekt och samarbetade med olika avdelningar inom företaget. Mina kunskaper från utbildningen kom till användning och jag fick även erfarenheter som jag haft nytta av under mitt sista studieår. Handledarna gav mig intressanta och utmanande arbetsuppgifter…

Läs mer »

22 februari 2017

ANGELICA SVÄRD, PRAKTIKANT MVB ÖST, 2016

Praktiken på MVB har gett mig ett naturligt steg från utbildning till arbetsliv. Medarbetarna på MVB har varit lyhörda för mina förmågor och jag har haft stor möjlighet att påverka mina ansvarsområden. De har förståelse för byggstudentens teoretiska bakgrund och ger en möjlighet att få använda den kunskapen i verkligheten. Jag har fått mycket bättre…

Läs mer »

30 september 2013

Erik Nikkanen, praktikant 2011-2013

Praktiken på MVB har gett mig de bästa förutsättningarna för att ta klivet från skolbänken in i arbetslivet. Inom företaget finns flera arbetsområden som ät värdefulla att få en inblick i för de som går en utbildning med byggnadsinriktning. Personal och chefer är lyhörd vilket gör det enkelt att få ta del av de områden…

Läs mer »

30 september 2011

Emelie, praktikant 2010, 2011

Att praktisera hos MVB innebär inte bara en möjlighet att se och verka i många olika projekt, utan också att man direkt blir en i gänget och behandlas som en jämlik på företaget. Den personliga utvecklingen prioriteras och det är tydligt att MVB strävar efter att integrera praktikanten i företaget med ett med långsiktigt syfte…

Läs mer »