KALKYLINGENJÖR, STOCKHOLM

MVB är en nationell aktör och ett av Sveriges största privata byggföretag som projektutvecklar och utför såväl små som riktigt stora byggprojekt. Vår organisation drivs av entreprenörer, snabba beslutsvägar och kreativa lösningar. Idag är vi c:a 500 medarbetare fördelade på våra regionala kontor i Stockholm, Göteborg Skåne och Trestadsregionen. MVB är en del av koncer-nen Gullringsbo Egendomar, Sveriges största privatägda bygg- och fastighetskoncern. Övriga bolag i gruppen är Svenska Hus, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Torslanda Entreprenad, Novi Real Estate och Munkbron Finans. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

MVB är i en spännande fas av stark expansion och förstärker därför verksamheten i Stock-holm med en Kalkylingenjör.

DIN ROLL HOS OSS

I rollen som kalkylator tar du fram och sammanställer kvalitativa anbud. Du arbetar med att driva hela kalkylprocessen, från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag. Du har vi-dare ansvar för anbudsutvärdering från leverantörer och underentreprenörer samt tar fram tidplaner och underlag för risker, möjligheter och tekniska lösningar. I din roll ingår att analysera, identifiera och hitta kreativa lösningar på våra kunders önskemål samtidigt som du hela tiden har ett långsiktigt perspektiv med fokus på lönsamhet, kvalitet och arbets-miljö.

OM DIG

Du har byggteknisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet från husbyggnad med minst tre års erfarenhet som kalkylator, platschef eller entreprenadingenjör. Du har god inblick i den komplexitet som bygg- och fastighetsprojekt innebär. Du är analytisk, lös-ningsorienterad och kreativ kring tekniska lösningar med vana av att arbeta inom flera pro-jekt samtidigt. Du kommer att jobba självständigt varför drivkraft och prioriteringsförmåga är viktiga egenskaper. Med din kommunikativa förmåga skapar och bibehåller du goda relationer till kollegor såväl som kunder. Du kommunicerar obehindrat på svenska i såväl text som tal. Det är meriterande om du har erfarenhet från tidsplaneringsprogram och kal-kylprogram.

VI ERBJUDER

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande uppdrag i ett framgångsrikt och stabilt företag med en öppen och inspirerande arbetsmiljö, med korta beslutsvägar där du får stor möjlig-het att påverka bolagets utveckling. Tillsammans skapar vi det mest attraktiva bolaget för kunder, medarbetare och ägare. Tjänsten har sin placering i vårt Stockholmskontor.

ANSÖKAN IDAG

I denna rekrytering samarbetar vi med Valona Talent Management. Din ansökan i form av ett CV, märkt ”Kalkylingenjör MVB” skickas till cv@valona.se. Rekryteringsansvarig är Suzanne Falk 0705941016. Intervjuer kommer att ske löpande och därför önskar vi att få din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15 december 2017.