Murare till nordvästra Skåne

Nu har vi många projekt på ingående och vi säker snarast en murare/kakelsättare till vår byggserviceavdelning i nordvästra Skåne.

MVB är ett av Sveriges största privatägda byggbolag. Det har vi blivit genom att fokusera på kvalitet, hållbarhet och på våra medarbetare. Förutom att genomföra framgångsrika och hållbara projekt, så bygger vi någonting tillsammans. Vi bygger framtidens byggbolag. Vi tror att det är ett bolag som växer sig större utan att tappa entreprenörsandan och sin platta organisation. Där det råder en stark familjekänsla och där varje medarbetare kan växa tillsammans med företaget. Vi är verksamma inom husbyggnad, mark och projektutveckling och är idag ca 500 medarbetare fördelade på vår lokala bolag i Skåne, Stockholm, Göteborg och Västra Götaland.

ANSÖKAN

För mer information och ansökan kontakta Magnus Wreifält på telefon 0730-788 221 eller via e-post.