Ny tryckstegringsstation, Helsingborg

På uppdrag av NSVA AB bygger vi ny tryckstegringsstation samt ny tryckreducering i Långeberga/Östra Ramlösa. Målet är att kunna leverera bättre vattentryck i högt belägna delar av Helsingborg. Projekttiden är september 2017-mars 2018. För mer information kontakta MVB SYD.