Nya markuppdrag i Ystad och i Båstad

MVB:s markavdelning i Skåne har fått två nya uppdrag. Åt NSVA AB i Båstad lägger vi nya vattenledningar, ny anslutning av vattenledning till högreservoar samt lägger om delar av dagvattenledning på Hagagatan/Hagalundsgatan. Arbetet kommer att pågå fram till mars 2018. Till Ystad kommun anlägger vi en parkering på Oskarsgatan/Åvallastråket. Parkeringen kommer förses med planteringar som tar hand om dagvattnet. Projektet kommer att pågå till april 2019. För mer information kontakta MVB Syd.