Ombyggnad UMAS, Malmö

Region Skåne har gett MVB i uppdrag att bygga om befintliga administrativa lokaler till vårdmottagning, NSM BY33. Projekttid september 2017-januari 2018.

För mer information, kontakta MVB SYD.