VA-sanering, Helsingborg

MVB har av NSVA AB fått i uppdrag att genomföra en VA-sanering i samverkan på Karl X Gustavs gata i Helsingborg. Projektet påbörjades 1 september och kommer att vara slutfört vid årsskiftet. För frågor kontakta MVB SYD.