MVB rekryterar Susanne Lewenhaupt som ansvarig för företagets kommunikation

MVB är i en stark expansionsfas och behovet av ett samlat ansvar för företagets interna och externa kommunikation har ökat. På förekommen anledning har MVB Holding AB från och med 1 september anställt Susanne Lewenhaupt som ansvarig för marknad och kommunikation.

Susanne har lång erfarenhet från en rad företag, PR, event- och reklambyrå och har senast haft rollen som VD, projektledare och copywriter på reklambyrån Happy Marketing i Malmö.

Genom Happy Marketing har Susanne under många år arbetat med olika marknadsförings- och kommunikationsuppdrag för MVB. Under våren har samarbetet stärkts ytterligare då hon antog utmaningen att vara projektledare för MVB:s nya intranät, som lanseras i dagarna.

– Susanne känner väl till vår verksamhet och kommer att vara ett välkommet tillskott i vår strävan att öka MVB:s närvaro i olika medier samt internt underlätta kommunikationen mellan våra regionala bolag, säger Sture Kullman, styrelseordförande MVB.

Susanne Lewenhaupt kommer att vara placerad på MVB:s kontor i Malmö men verka
för alla MVB:s regionala bolag i Skåne, Stockholm, Göteborg och Västra Götaland.

För ytterligare information kontakta:

Sture Kullman, styrelseordförande MVB
sture.kullman@mvbab.se, 0703-91 07 65