ETT AV SVERIGES STÖRSTA PRIVATÄGDA BYGGBOLAG

MVB är ett av Sveriges största privatägda byggbolag med verksamhet inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling. Bolaget förenar det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet med platt organisation och korta beslutsvägar med det stora bolagets kapacitet och finansiella styrka.  Organisationen drivs av entreprenörer, snabba beslutsvägar och kreativa lösningar. MVB:s ca 500 medarbetare återfinns regionalt i Skåne, Stockholm inkl. Mälardalen, Halland och Västergötland.