ETT AV SVERIGES STÖRSTA PRIVATÄGDA BYGGBOLAG

MVB bedriver verksamhet inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling. Vi är ett modernt, framgångsrikt och växande företag som drivs av entreprenörer. Vår styrka är våra medarbetare och att vi erbjuder våra kunder det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet med platt organisation, korta beslutsvägar och snabb återkoppling, med det stora bolagets kapacitet och finansiella styrka. MVB-koncernen är idag ett av Sveriges största privatägda byggbolag och består av MVB Syd i Skåne, MVB Öst i Stockholm och MVB Astor Bygg i Göteborg/Västra Götaland.

ny-organisationsschema