Stabil ägare med långsiktigt entreprenöskap

MVB är en del av familjeägda Gullringsbo Egendomar. Koncernen består idag av tio bolag som alla har grundats av entreprenörer och fortsätter att bedrivas med en stark familjebolagskänsla.

Koncernens omsättning uppgår till drygt 3 500 Mnkr med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster, på cirka 380 Mnkr per år. Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till drygt 7 000 Mnkr. Drygt 500 Mnkr kapital ingår i koncernens “försäkringskassa”.

Antalet anställda är drygt 700. Koncernen innehar drygt 150 fastigheter med ett hyresvärde på cirka 570 Mnkr och ungefär 4 000 hyresavtal. Vidare ägs cirka 1 600 moduler, 17 000 maskiner och 7 000 hektar skog och mark. Byggrörelsen är en av Sveriges största bland de privatägda.

Ägarna delar årligen ut 1,2 Mnkr till priset Årets Framtidsbyggare.

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar landets största privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, inom koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

För ytterligare information besök www.abgullringsbo.se