Stabil ägare med långsiktigt entreprenöskap

MVB är en del av familjeägda Gullringsbo Egendomar. Koncernen består idag av tio bolag som alla har grundats av entreprenörer och fortsätter att bedrivas med en stark familjebolagskänsla.

Koncernens omsättning uppgår till drygt 3 000 miljoner kronor med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster, på ca 350 miljoner kronor per år. Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till drygt 6 000 miljoner kronor. Ca 500 miljoner kronor kapital förvaltas i koncernens cash pool.

Antalet anställda är ca 700. Koncernen innehar 140 fastigheter med ett hyresvärde på ca 500 miljoner och ca 5 000 hyresgäster. Gruppen äger ca 1 400 moduler, 16 000 maskiner och  6 800 ha skog och mark. Ägarna delar årligen ut 1,2 miljoner kronor till priset Årets Framtidsbyggare. Byggrörelsen är en av Sveriges största bland de privatägda.

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar landets största privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, inom koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

För ytterligare information besök www.abgullringsbo.se