VÅR VISION

MVB är byggföretaget som med entreprenörskap – präglat av snabba beslutsvägar, kreativa lösningar och finansiell styrka – utför både riktigt stora och mindre byggprojekt. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och utföras till ett konkurrenskraftigt pris. MVB ska vara ett av Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med och att var anställd i.

MVB ska bli känt som:

  • ett konkurrenskraftigt alternativ till de tre stora byggbolagen.
  • ett välkänt varumärke i de regioner vi är verksamma i.
  • ett byggföretag som levererar produkter med hög kvalitet, enligt tidsplan och till budget.
  • ett byggföretag som främjar miljön och hållbart byggande.
  • ett byggföretag där en säker och trygg arbetsplats prioriteras.
  • en attraktiv arbetsgivare.
  • det största privatägda byggföretaget i landet.