Kompetens och engagemang

MVB erbjuder tjänster inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling. Vi utför både riktigt stora och mindre projekt i Skåne, Göteborg, Stockholm och Västra Götaland. När du anlitar MVB får du en partner med brett kunnande och engagemang genom projektets alla faser; planering, projektering och byggnation. Vi bygger för framtiden och ser en stolthet i att hitta hållbara lösningar och att bygga energismart, miljövänligt och med hög kvalitet. Vår verksamhet är indelad i fyra områden; bygg, mark- och väg, byggservice samt projektutveckling.