Bygg

Vår byggverksamhet omfattar allt från bostäder, kontor och industrier till ett brett register av byggnader för omsorg, förvaltning och fritid. Vi har stor kunskap om och erfarenhet av att bygga energieffektivt och miljövänligt, såväl passivhus som miljöcertifierade projekt enligt Svanen, GreenBuilding och Miljöbyggnad. Läs gärna mer om våra pågående projekt och referensprojekt.

Inom MVB utför vi

  • nyproduktion
  • ombyggnader / renoveringar / tillbyggnad (ROT)

Nyproduktion

Nyproduktion är en stor del av MVB:s verksamhet där material och byggteknik är viktiga faktorer för att leva upp till dagens krav på hållbart och energismart byggande med så minimal miljöpåverkan som möjligt. Idag bygger vi såväl bostäder, kontor och offentliga byggnader som är miljöklassade eller som byggs med energieffektiva metoder som t.ex. passivhus. Vi är stolta över vårt yrkeskunnande och är måna om att leverera med hög kvalitet och enligt överenskommen tidsplan och budget.

Ombyggnad / renovering / tillbyggnad ROT

MVB utför ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader (ROT) åt kunder både inom det offentliga som privata näringslivet samt till bostadsrättsföreningar, där bl.a. stambytesentreprenader är en viktig del.

I alla våra projekt är noggrann planering a och o då arbetet ofta sker med kvarboende hyresgäster, under pågående verksamhet eller i trånga och speciella miljöer. Våra medarbetare har stor erfarenhet av komplicerade projekt där problemlösning på plats tillhör vardagen. Genom vår platta och flexibla organisation har du som kund nära till kontakt och snabba beslut med såväl projektledning som med våra hantverkare på plats. Vi arbetar enligt branschens BF9K certifiering och våra projekt genomförs alltid med ett väl inarbetat kvalitets- (K), miljö- (M) och arbetsmiljösystem (A).