Byggservice

Byggservice tar hand om allt från mindre reparations- och ombyggnadsarbeten, försäkringsuppdrag till större nybyggnationer. Årligen genomförs här över 1 200 projekt.

Byggservices motto är service och flexibilitet. Våra projekt är samarbeten med våra kunder där goda och långsiktiga relationer ger en smidigare och effektivare arbetsprocess.

Byggservice utför uppdrag inom ett brett spektra, från större nybyggnationen till mindre reparationer som vatten- och brandskador till försäkringsbolag. En del av våra uppdrag är av udda karaktär medan andra är ramavtal där vi utför löpande underhåll till beställaren. Genom åren har vi tillskansat oss ett stort kunnande i att utföra arbeten i lägenhet och lokaler/skolor med pågående verksamheter igång samt med kvarboende, vilket kräver extra hänsyn och respekt.