Mark och väg

Inom MVB har vi egen anläggningsverksamhet som utför mark, väg och VA-arbeten både som en del av MVB:s totalentreprenader och som fristående projekt.

MVB markavdelning har en bred verksamhet och utför markentreprenader för såväl interna projekt som externa kunder inom privata bolag och offentlig verksamhet. Med samhällsutvecklingen har vi gått från att ha en historik i vatten- och avloppsentreprenader till att idag ha en verksamhet som omfattar även större bostads- och infrastrukturarbeten.

Våra projekt omfattar allt från grundarbeten för skol-, idrotts- och industribyggnader, kontors- och bostadsprojekt till anläggning av större VA-system och lekplatser. Vi utför även mindre markprojekt genom ingångna ramavtal med ett antal kommuner.

Bland utförda markarbeten kan nämnas finplaneringen av Mariehällsskolans skolgård i västra Stockholm, Sätra återvinningsstation åt Trafikkontoret, finplaneringen av det nya bostadsområdet Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, markanläggning av Österskolan i Södra Sandby, VA-sanering av Kalmargatan i Helsingborg och anläggning av torgmiljö samt nydanande lekplats på Planteringen i Helsingborg.

MVB markarbeten är i en expansiv fas och vårt mål är att öka både omsättning och personalstyrka för att utgöra en konkurrenskraftig aktör inom mark-, VA- och grundläggningssektorn. Markavdelningen finns representerade i Skåne, södra Halland Stockholms län och Södermanlands län med fokus på de större städerna.

Vill du veta mer om vår MVB markavdelning, kontakta våra kontor i Munka-Ljungby eller i Stockholm.