Projektutveckling

Förutom traditionella entreprenaduppdrag arbetar MVB med projektutveckling inom bostäder och kommersiella fastigheter. Projekten sträcker sig från idé till färdig byggnad och utformas i nära samarbete med vårt systerföretag Svenska Hus.

Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill vi gärna få kontakt med dig för en vidare diskussion. Hör av dig till något av våra regionala bolag.