Henrik Sunesson – Arbetschef

13 juni, 2021

Henrik Sunesson är arbetschef och projektchef i MVB Öst. Sedan snart tre år tillbaka driver han tillsammans med platschef Mats Johansson MVB:s hittills största nybyggnadsprojekt, Kv. Princeton i Hagastaden.

Kv, Princeton byggs i Stockholms nya stadsdel Hagastaden och kommer att erbjuda vård, forskning och utbildning inom Life Science. Fastigheten är 11 våningar hög med en spektakulär glasfasad och en stor takterrass. Inflyttning av de första hyresgästerna sker inom kort och i december 2021 ska huset vara helt klart.

I rollen som projektchef är Henrik ansvarig för att projektet går ihop ekonomiskt och håller utsatt leveranstid och kvalitet. Han är också den som har den primära kontakten med beställaren Vitartes. I projektet arbetar han tätt tillsammans med platschef Mats Johansson samt ett antal entreprenadingenjörer och arbetsledare.

– Lagarbetet är helt avgörande i ett projekt av den här storleken. Vår organisation är både erfaren och samkörd vilket resulterar i ett effektivt arbete. Framför allt är Mats kunskap ovärderlig i projektet, berättar Henrik.

Entreprenaden har under uppförandet varit ett högst levande projekt där förutsättningar ändrats över tid. Utmaningarna har varit många i allt från komplexiteten i fastighetens konstruktion, fasad och avancerade installationer, fastighetens läge byggd på Norra länkens tunneltak, samordning med staden och kringliggande byggprojekt till anpassning av fastighetens tekniska och visuella grundtankar för att passa olika hyresgästers behov och beställarens önskade miljöcertifieringar.

– Projektet har lärt oss oerhört mycket där omfattande och detaljerad projektering, planering och inköpsprocess har varit centralt. Vi har hittat nya leverantörer, testat nya material, ny teknik och nya metoder. Beställarens höga krav har hela tiden utmanat och utvecklat oss. Det har varit väldigt inspirerande och kommer vara en fantastisk erfarenhet för framtiden, säger Henrik.

TIDPLAN OCH DOKUMENTATION

Projektet har dokumenterat över 10 000 produktionsaktiviteter, då gäller det att ha järnkoll. Henrik berättar att det kontinuerliga arbetet med tidplanen har varit det viktigaste verktyget för att hantera ett så stort projekt som Princeton. En stor del i projektet är även dokumentationen som i detta fall är mycket omfattande. Arbetsberedningar och egenkontroller har varit avgörande. Huset ska dessutom certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver och BREEAM Very Good, ett internationellt miljöcertifieringssystem där fastigheten bedöms inom en rad olika områden såsom energianvändning och teknisk innovation.

– Princeton har gett oss bekräftelse på att ett bra förarbete är grunden till ett lyckat projekt. Det är en enorm styrka och trygghet att veta att våra dokumenterade rutiner och processer fungerar till 100 %, avslutar Henrik.