Med samverkan föll alla pusselbitar på plats i projektet Nordkroksvägen 6

21 mars, 2024

Alla byggprojekt är unika men särskilt speciellt är det att bygga för en verksamhet där människor ska både leva och arbeta. Det kräver en stor förståelse för verksamheten, vilket bäst nås genom att arbeta i partnering. Äldreboendet Nordkroksvägen 6 i Vargön är bra exempel på när bitarna föll på plats, även om det var en resa.

Det är våren 2020 och världen står mitt i en brinnande pandemi när projektet Nordkroksvägen 6 ska dra i gång. Maria Möller är verksamhetschef för vård och omsorg i Vänersborgs kommun, högsta prioritet just nu är att se till att det finns skyddsutrustning till personalen på kommunens särskilda boenden för att få verksamheterna att fungera.

”Det var inte en optimal start för projektet. Jag hade självklart stort fokus på våra verksamheter, boende och personal samtidigt som det var viktigt att komma i gång med byggprojektet. Vi kunde inte heller träffas fysiskt, vilket jag tror är en förutsättning för att lära känna varandra och lägga den gemensamma spelplanen på ett bra sätt”, berättar Maria.

Ganska snart hittade dock projektgruppen formerna för samarbetet. En av nycklarna var en tydlig verksamhetsinvolvering, både i beslutande forum och genom verksamhetsmöte och olika referensgrupper som träffade projektledningen var tredje vecka. Under produktion följdes varje verksamhetsmöte av ett studiebesök på bygget där representanter från kommunen och vid tillfällen även omsorgspersonalen kunde följa framväxten av det nya boendet. Maria berättar vidare om verksamhetens involvering i projektet:

”Två av oss tre representanter från den kommunala verksamheten hade inte några tidigare erfarenheter av bygg och den terminologi som används i byggbranschen, den är inte helt lätt att förstå. Vi är inte heller vana att läsa ritningar och koppla ihop en tvådimensionell pappersprodukt med hur de faktiska rummen kommer att se ut när de är klara. Därför var de återkommande studiebesöken väldigt värdefulla. Då kunde vi se och känna in förutsättningarna på plats och ge direkt feedback till MVB om någonting inte kändes bra.”

På motsvarande sätt var MVB:s personal relativt obekanta med vårdverksamhetens behov, förutsättningar och regelverk. De regelbundna verksamhetsmötena var en ögonöppnare och med tiden växte förståelsen för verksamhetens önskemål.

Jag tror att en pollett trillade ner när MVB:s personal insåg att det var en bestämd verksamhet som man byggde för och skillnaden mot att bygga vanliga hyresrätter. Här kan våra hyresgäster inte välja, de blir tilldelade en lägenhet utifrån ett strikt regelverk och både lägenheterna och gemensamhetsytorna behöver fungera för många olika typer av vårdbehov”, förklarar Maria.

Att ha en bra struktur för hur ett partneringprojekt ska drivas är viktigt. Med en tydlig organisation, gemensamma mål, god mötesstruktur och kommunikation kommer man långt, men Maria menar att människorna som arbetar i projektet är ännu viktigare.

” För mig blev MVB samverkan. De människor som drivit projektet från MVB:s sida har varit lyhörda, samarbetsvilliga och otroligt duktiga på att hitta lösningar. De ville samverka och ha ett gemensamt kreativt tänk. Med andra personer hade det kanske sett annorlunda ut. Ett medskick till alla som ska arbeta i partnering är att sätta rätt människor på rätt plats.”

Nordkroksvägen 6 varit i full drift sedan sommaren 2023. De 44 vårdplatserna är fyllda och både boende och personal har kommit till rätta. Maria Möller är mycket nöjd med resultatet och summerar projektet med stolthet.

”Att vara delaktig i detta byggprojekt är bland det roligaste jag gjort och jag skulle gärna vara med fler gånger! Även om det stundtals var jobbigt och vi hade svårt att förstå varandra så har det varit mödan värt. Med detta fina resultat, nöjda medarbetare och boende känner jag enorm stolthet varje gång jag kommer till Vargön. Tack MVB för ett väldigt bra samarbete med mycket skratt och fina stunder.”

Kort om projektet

Projekttyp: Om- och tillbyggnation av ett äldreboende med 44 vårdplatser
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Beställare: AB Vänersborgsbostäder
Projekttid: Projektering november 2020 – september 2021. Produktion september 2021 – juni 2023