Ny professur ska bidra till en mer klimatvänlig byggindustri

2 april, 2024

Som en del i Gullringsbo Egendomars hållbarhetsarbete ingår finansieringen av en professur vid avdelningen för energi och byggnadsdesign vid Lunds universitet.

– Det finns många anledningar att bidra till forskning och utbildning, för oss är det bland annat en viktig del i vårt klimatarbete. Det blir stora spin-off effekter när hundratals doktorer och mastersstudenter går ut i industrin, säger Hans Eliasson, grundare av Gullringsbo Egendomar.

I september 2023 tillträdde professor Pieter de Wilde tjänsten. Pieter som ursprungligen är från Nederländerna, kommer närmast från England där han varit verksam i arton år, varav tio år som professor. Pieter de Wilde inledde sin forskarbana med att förutsäga energieffektivitet och klimatpåverkan när byggnader används. Han har därefter breddat sig till klimatpåverkan, inomhusmiljökvalitet (IEQ), ljud, ljus, fukt och andra frågor inom byggnadsprestanda.

Under ledning av Pieter de Wilde kommer avdelningen i Lund bland annat att studera byggnaders miljöpåverkan under hela deras livscykel samt orsaken till ”performance gap”, skillnaden mellan beräkningar och verkliga resultat. Pieters ambition är att bygga ett team på alla nivåer med en ökad internationalisering av forskningen och fler samarbeten med andra institutioner. Han ser studenterna som spjutspetsen in i framtiden och ser fram emot undervisningen, allra helst på plats.

– Det finns ingenting som slår att ta ut en klass med studenter till en byggarbetsplats för att se hur man får allting att fungera i lera och i regn. Det är helt grundläggande. Vi behöver röra oss bland riktiga människor och riktiga byggnader.

Pieter de Wilde är den andra professuren som finansieras av Gullringsbo Egendomar. Den första var Lena Nej som numera är chef för Internationella miljöinstitutet i Lund. Koncernen har även varit med och startat mastersprogrammet i energi- och miljöeffektiva byggnader vid Lunds Tekniska Högskola där en av MVB:s medarbetare studerat