Års- och hållbarhetsredovisning 2023

8 april, 2024

2023 var året då vi etablerade oss i norr, växte till rikstäckande och fortsatt vår 55-åriga byggresa. Det var även året våra byggen återigen väckte uppmärksamhet. Två av våra projekt, Elisabeths Port i Vänersborg och Överkikaren 30 i Stockholms utsågs till finalister i Årets Bygge, kategori Bostäder respektive Renovering. Sedermera vann Överkikaren 30 sin kategori och Elisabeths Port fick ett fint hedersomnämnande.

Under året har vi haft många lyckosamma samverkansprojekt och bistått våra kunder med att hitta hållbara och resurseffektiva lösningar. Vi ser en stor efterfrågan på att återbruka och återvinna material samt att använda massivträ och grön betong som ett sätt att reducera utsläppen av CO2. I dag har vi flera projekt där vi anammar dessa metoder.

Vi avslutar året med en utveckling i positiv riktning. Vi fortsätter att stärka vår position på marknaden som ett av landets största privatägda byggbolag och vi växer med lönsamhet, helt i linje med vår strategiska plan. Med en välfylld orderstock vid årets slut på ca 3,4 miljarder, stabil soliditet på 28 % och god likviditet har vi ett mycket bra utgångsläge för kommande år.

Välkommen att läsa mer om MVB, vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete i 2023 års Års- och hållbarhetsredovisning som du laddar ner här.