Bättre för personal och boende när Lunddala äldreboende i Vargön bygg som

Trivsam, trygg och grönskande miljö står i fokus när Vänersborgsbostäder och entreprenören MVB bygger om Lunddala äldreboende i Vargön.


3 november, 2021

Trivsam, trygg och grönskande miljö för de boende samt en bättre arbetsmiljö för personalen står i fokus när Vänersborgsbostäder och entreprenören MVB bygger om Lunddala äldreboende i Vargön.

I Vargön fanns två äldreboenden, Lunddala och Ekeliden, som båda hade behov av ombyggnation utifrån de lokaler de bedrevs i. I början av 2020 påbörjades en planering gällande en om-, och tillbyggnation samt en sammanslagning av de båda boendena i Vargön. Utifrån planeringen bedömdes att det nya boendet kan uppföras i Lunddalas lokaler. Detta resulterade i att kommunen tog beslut om att renovering och tillbyggnation på Lunddala.

Nu är arbetet i gång och rivningen är snart klart. Av det äldre boendet kommer en byggnad att bevaras och byggas ihop med den nya delen. Färdigt blir boendet cirka 5 100 kvm och har 44 platser fördelade på fyra avdelningar. Dessutom skapas nya luftigare, gemensamma ytor och en grönskande oas på innergården med plats för avkoppling och sociala aktiviteter.

– Vi ska göra vårt yttersta för att Lunddala ska bli ett riktigt trivsamt hem där våra äldre kommuninvånare mår bra, såväl fysiskt som psykiskt, samt där personalen får de bästa förutsättningar för att utföra sitt arbete. Det är spännande att vara en del av förvandlingen och jag ser fram emot den dagen då vi kan välkomna boende och personal till det nya Lunddala, säger Jan-Eric Borgmalm, projektledare på AB Vänersborgsbostäder.

Det lugnande gröna kommer även att speglas i Lunddalas utseende, där den nya delens ljusa fasad får gröna detaljer i form av träpaneler, fönster och dörrar. Den äldre, befintliga delen behåller sin varma tegelröda fasad även efter renoveringen. Vidare kommer boendet att förses med solceller på taket som ett led i att skapa en energieffektiv drift.

– Det känns bra i hjärtat att vi på MVB får vara med och tillsammans med Vänersborgsbostäder skapa trevligare och tryggare hem för de äldre i Vargön. Vår förhoppning är att den nya miljön bidrar till ökad livskvalitet för de boende samtidigt som moderniseringen medför att personalen får en bättre arbetsmiljö, något som är minst lika viktigt, säger Peter Lundgren, Arbetschef på MVB.

Under byggtiden har de boende tillfälligt flyttats till andra särskilda boenden i kommunen. Ombyggnaden av Lunddala är en del i befintligt partneringavtal mellan Vänersborgsbostäder och byggföretaget MVB. Ett annat gemensamt projekt som pågår är höghuset Elisabeths Port i centrala Vänersborg.

Lunddala vårdboende beräknas vara klart i juni 2023.