En framtid inom bygg

7 november, 2019

Som ett led i att få fler unga att välja en karriär inom byggbranschen deltar vi idag på två olika mässor i Skåne, Karriärmässan på Malmö Universitet och TO DO-mässan på Malmömässan. På TO DO-mässan medverkar vi tillsammans med Sveriges Byggindustrier för att sprida kunskap om byggbranschen till elever som ska göra sitt gymnasieval. Mässan pågår till om med lördag och är gratis. Välkommen!