Första spadtaget på Belfragegatans förskola

8 mars, 2018

Igår togs det första spadtaget till Belfragegatans förskola i Vänersborg, där över 100 barn ska få plats. Miljön står i fokus både för personalens och barnens välbefinnande och för minskad påverkan på miljön, bland annat förses skolan med solceller på taket. På skolgården bygger vi pulkabacke, lekstugor och sovkojor för att ge barnen möjlighet till kul lek och rörelse. Beställare är Vänersborgs kommun och förskolan ska stå klar våren 2019.

De som höll i spadarna var Mats Andersson, barn- och utbildningsnämndens ordförande, Benny Augustsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Andreas Engelin, projektledare och MVB:s arbetschef Peter Lundgren.