Jens Christian Halske – KMA

13 juni, 2021

Jens Christian Halske är KMA-samordnare i region syd. Som KMA är han ansvarig för att företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete utvecklas och upprätthålls.

Säkerheten på MVB:s arbetsplatser är en prioriterad fråga och varje MVB-bolag har en KMA-samordnare. Jens Christans arbetsområde är Skåne där han delar sin tid på kontoret i Munka Ljungby med besök på byggarbetsplatserna. Han är en stödfunktion till produktionen och arbetar nära platschefer och arbetsledare för att driva, samordna och hjälpa till med projektens KMA-arbete.

– Min absolut viktigaste arbetsuppgift är att verka för att mina kollegor kommer hem med hälsan i behåll från sina arbetsplatser. Men alla har ett ansvar. Som företag kan vi göra allt för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt men trots allt kommer det alltid vara den enskilde individen som i slutändan måste ta ett personligt ansvar för sin egen och sina kollegors säkerhet, säger Jens Christian.

Han ser det som positivt att fler anmäler tillbud och har som mål att halvera antalet olyckor, bland annat genom att sätta mer fokus på att skapa säkrare arbetsplatser och att utveckla system för detta. Ett exempel är den säkerhetskurs som ska utföras av alla i samband med elektronisk inskrivning på arbetsplatsen.

HÄLSA

I området arbetsmiljö ligger inte bara säkerhet utan även hälsa och att förebygga sjukfrånvaro. Byggarbetet kan tidvis vara både tungt och enformigt och att hitta lösningar för att skona kroppen är en viktig del i Jens Christians arbete. Som ett exempel har han under året, i samarbete med Hilti, initierat en test av ett så kallat exoskelett för arbete ovanför huvudet. Exoskelettet förstärker användarens egen styrka och avlastar axlar och armar vid montage av till exempel gipsplattor i tak.

– Testet har varit mycket positivt, inte minst den respons som jag har fått från de yrkesarbetare som varit med. Det händer mycket inom arbetsmiljöområdet, bland annat kommer det allt fler ergonomiska hjälpmedel som underlättar arbetet. Det bidrar till färre förslitningsskador och minskad sjukfrånvaro, säger Jens Christian.