Markarbete Lerviks förskola, Lomma

17 februari, 2017

MVB har erhållit uppdraget att göra grundläggningen för ny förskola med tillhörande utemiljö och naturpark i Lomma. Beställare är Er-Ho Bygg AB. Projektet påbörjas i februari 2017 och ska vara klart till sommaren 2018.

För mer information kontakta MVB Syd.