Meddelande

14 maj, 2019

Det är med stor sorg som vi meddelar att en svår olycka med dödlig utgång har inträffat på en av våra arbetsplatser i Stockholm lördagen den 11 maj. Den drabbade var anställd hos en av våra underleverantörer som vid tillfället arbetade med montering av glaspartier på hög höjd. Vår anlitade partner har, liksom MVB, ett högt säkerhetsmedvetande och mycket bra rutiner avseende arbetsmiljö. En polisundersökning har inletts för att klargöra händelseförloppet. Vi väljer därför att avstå alla former av spekulationer eller vidare uttalanden om orsaken till händelsen till dess att utredningen är klar. Vårt fokus ligger nu närmast på att stötta och hjälpa närstående och kollegor. Vårt varma deltagande går till den avlidnes familj och anhöriga.

Per Ununger, vd
MVB Öst AB