MVB bygger 80 nya lägenheter i Trelleborg

Fastighetskoncernen Acrinova AB har gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet med 80 lägenheter vid norra infarten i Trelleborg.


19 mars, 2020

Norra infarten till Trelleborg är i stor förvandling. Här skapas en ny stadsdel med skolor, bostäder och äldrevård. Acrinova är en av byggherrarna och har nu tecknat avtal med MVB om nybyggnation av 80 st. hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök.

Fastigheten, som byggs i direkt anslutning till en förskola, kommer att ha ett stort miljöfokus och förses med en solenergianläggning på taket dimensionerad för en årlig elenergiproduktion på 5 000 kWh. Målsättningen är att åstadkomma nollenergihus genom solceller och geotermilösningar. Fastigheten certifieras enligt miljöbyggnad version 3.0 Silver.

– Det är spännande att få vara en del i utvecklingen av Trelleborg som stad. Sedan vi färdigställde Rättspsykiatriskt centrum har vi byggt såväl skolor som vårdhem i staden och till sommaren är även Trelleborgs nya brandstation, Trygghetens Hus. klar. Nu ser vi fram emot ett givande samarbete med Acrinova i skapandet av riktigt fina och energieffektiva lägenheter, säger Thomas Ellkvist, Vd MVB Syd.

– Vi är väldigt stolta över att kunna inleda byggnadsprojektet i Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun tillsammans med MVB, säger Ulf Wallén, Vd Acrinova AB.

Byggstart sker efter sommaren och fastigheten beräknas stå klar hösten 2021.