MVB bygger ny idrottshall i Stockholm

5 januari, 2017

MVB har fått i uppdrag av Fastighetskontoret, Stockholm Stad att på totalentreprenad uppföra Hjorthagshallen inom fastigheten Hjorthagen 1:5, Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. I entreprenaden ingår projektering, mark- och byggnadsarbeten.

Projekteringen startar januari 2017 och produktionsstart är 1 maj. Projektet är färdigställt till 1 maj 2019. Läs mer om projektet. För mer information kontakta MVB ÖST.