MVB i avsiktsförklaring för Jägersros nya hästcenter i Malmö

MVB är byggentreprenör i den avsiktsförklaring som tecknats för Jägersors nya travanläggning i Malmö.


3 augusti, 2021

Öster om nuvarande Jägersro travanläggning står ett närmare 60 hektar stort markområde i begrepp att omvandlas till ett nytt, modernt hästcenter med bland annat en 1400 meter lång och unik travbana, publik byggnad, travskola, servicebyggnad och naturområde.

Byggstart är planerad till våren 2022, förutsatt att inlämnat förslag till ny detaljplan för området godkänns av Stadsbyggnadskontoret.

Byggprojektet skall enligt en nyligen undertecknad avsiktsförklaring drivas i samverkan mellan Skånska Travsällskapet och MVB Syd AB, PEAB Anläggning AB, AB Rörläggaren, ApQ El AB och Assemblin Ventilation AB.

Illustration: Krook &Tjäder, Malmö