MVB inleder nybyggnationen av Nya Sallerupskolan i Eslöv

9 maj, 2023

En helt ny skola om 6 300 kvadratmeter med plats för fler elever till den växande kommunen — nu påbörjar MVB bygget av Nya Sallerupskolan F-6 i Eslöv som väntas stå klar 2025. 

— Det känns bra och viktigt att kunna bidra till att elever och personal får en bra arbetsmiljö för sin undervisning, säger Thomas Ellkvist, vd för MVB Syd. 

Grundskolan Sallerupskolan i Eslöv invigdes redan 1979 och har efter mer än 40 år tjänat ut sin roll. Kommunen har därför tagit beslut om att ge MVB i uppdrag att först riva den befintliga skolan och därefter utföra byggnationen av nya moderna utrymmen på samma plats.

I de 6 300 kvadratmeter stora skollokalerna som kommer att utgöra Nya Sallerupskolan innefattas undervisningsrum, arbetsrum, storkök, matsal och tekniska utrymmen. Tack vare storleken kommer skolan att kunna ta emot fler elever i en utökad verksamhet med tre klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6.

Projektet, som är en totalentreprenad, utförs i två etapper där den första består av rivning av den nuvarande byggnaden under sommaren 2023 för att sedan övergå i byggnation av grunden och nya skolan där den befintliga källaren behålls. Etapp två inkluderar markarbeten och arbeten med skolgården. Nya Sallerupskolan väntas stå klar till höstterminen 2025.

— I alla MVB:s skolprojekt är vårt mål att skapa en så kvalitativ och funktionell miljö som möjligt för elever och personal och där stor hänsyn tas till verksamhetens krav och behov. Sallerupskolan har spelat en viktig roll i över 40 år i Eslöv. Nu hoppas vi att den nya skolan kommer ha minst lika många år framför sig, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd.

Illustration Kamikaze Arkitekter