MVB på 14:e plats i byggtoppen

19 december, 2017

MVB har glädjande avancerat från 23:e till 14:e plats bland Sveriges byggnadsentreprenörer. Det är Byggfakta som idag presenterar listan som bygger på total byggkostnad.

Vidare kan man läsa att det under 2017 påbörjades närmare 8 000 byggprojekt, ca 1 000 fler än under 2016. Den totala byggkostnaden är 100 miljarder mer än förra året och bostadsbyggandet står för den största ökningen.

Här kan du se listan och läsa rapporten.