MVB tar första grävtagen för nya Elisedal i Malmö

Nu startar arbetet med att förbereda för byggandet av nya Elisedal i Malmö. För MVB:s markavdelning är detta det största anläggningsprojektet hittills med ett ordervärde på över 44 miljoner kronor.


28 oktober, 2020

Markentreprenaden omfattar 19 hektar av terrassering samt nybyggnad av lokalgator. Strax över 1 km av Jägersrovägen byggs om och breddas. Vidare ska 6 500 kvm plattor och 2,5 km kantsten läggas. Området kommer ha 5 hektar grönområden och här ska över 140 st nya träd planteras och en ny belysanläggning byggas. Beställare är Malmö stad.

– Exploateringen av Elisedal kommer många Malmöbor till godo. Det känns därför extra roligt att få vara en del i utvecklingen av det nya området. Med MVB:s rötter i anläggningsentreprenader känns det som en stor bekräftelse på vårt kunnande att vi nu får ta oss an ett så omfattande projekt som Elisedal, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd AB.

I området bygger även VA Syd ut sitt VA-nät med huvudledningar, ett större fördröjnings-magasin och en genomgående ravin för hantering av dagvatten.

Hela projektet ska vara klart sommaren 2022.