MVB utser två nya arbetschefer i Göteborg – rekryterar från de egna leden.

MVB i region Göteborg utser Josefina Larsson Jarbring och Magnus Sandberg till arbetschefer. Båda är idag aktiva som projektchefer inom företaget och har en gemensam bakgrund från koncernens utvecklingsakademi.


11 november, 2022

MVB i Göteborgsregionen fortsätter att växa och som ett led för att stärka upp organisationen utses Josefina Larsson Jarbring och Magnus Sandberg till arbetschefer i regionen. Tillsammans representerar de nästan 20 år av arbetserfarenhet med MVB i form av flera olika tjänster, projekt och utbildningar. I dag arbetar båda som projektchefer och delar en bakgrund som några av de allra första deltagarna i koncernens ledarskapsutbildning som genomförs i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg.

– Med Josefina och Magnus som arbetschefer får vi en starkare organisation här i Göteborg. Båda har visat att de besitter stor kunskap om såväl byggproduktion som affären, samtidigt som de är duktiga på att skapa långsiktiga kundrelationer. Egenskaper som en kompetent arbetschef måste ha, vilket gör Josefina och Magnus till fantastiska exempel på hur vi på MVB arbetar med att utveckla våra yngre talanger, säger Henrik Ljungdahl, vd MVB Väst.

Josefina Larsson Jarbring är utbildad högskoleingenjör från Chalmers och har varit anställd i MVB sedan 2012. I sin roll som entreprenadingenjör har hon varit delaktig i många projekt bland annat nyproduktionen av flerfamiljshusen i Hovås Hills men också arbetat inom kalkylavdelningen. Idag arbetar Josefina som projektchef och har ansvar för ett stort renoveringsprojekt i Bäckebol.

– Under mina tio år på MVB har jag sett hur organisationen vuxit och projekten blivit större. Trots det har vi lyckats behålla den “goa” familjära MVB-stämningen. Det tror jag är en av våra främsta styrkor. Det känns därför spännande och kul att nu få vara med och fortsätta utveckla företaget vidare, säger hon.

Magnus Sandberg är utbildad högskoleingenjör och började på MVB 2015 som entreprenadingenjör. Idag är han projektchef med ansvar för större projekt som nyproduktion av flerfamiljshusen i Grevegården och renoveringen av SGS Studentbostäder i Rosendal.

– Det ska bli roligt att ta nästa steg i karriären. Jag har fått bra stöttning av mina chefer som alltid har utmanat mig vilket har gjort att jag hela tiden har utvecklats. Det har gett mig en bra grund att stå på inför min kommande roll.

MVB:s Göteborgsregion kommer med Josefinas och Magnus tillträdande därmed ha tre arbetschefsgrupper. Arbetschef Lennart Hamström, vars grupp ökat stadigt i både antal medarbetare och projekt, är regionens tredje grupp. Jan Andersson, som idag har rollen som arbetschef utses till Regionchef. Den nya organisationen träder i krav 1 januari 2023.