MVB utser Ylva Beck som ny ledamot i styrelsen

20 februari, 2020

MVB har utsett Ylva Beck som ny ledamot i styrelsen för MVB Holding, ägarbolaget till MVB Syd, MVB Öst och MVB Astor Bygg.

Ylva Beck är senior partner och affärscoach på Globe Plus AB och har tidigare en bakgrund som konsult inom employer branding och som regionchef inom rekrytering och bemanning. Ylva är dessutom den första och enda svenska kvinna som tävlingsseglat jorden runt mot rådande ström- och vindriktning.

– Vi är mycket glada över att Ylva tackat ja till styrelseuppdraget. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är av stor vikt att vi är en attraktiv arbetsgivare på marknaden.
Förutom att Ylva är väl insatt i affärsutveckling kommer hon att bidra med värdefull kompetens och erfarenhet inom HR-området, samtidigt som vi i styrelsen signalerar till våra medarbetare hur viktigt vi tycker att dessa frågor är, säger Sture Kullman, styrelseordförande för MVB Holding AB.

– Jag tackar MVB för förtroendet och ser fram emot att lära känna företaget, medarbetarna och branschen. Förhoppningsvis kan jag bidra styrelsen med mina erfarenheter från bland annat organisations- och ledarskapsutveckling, säger Ylva Beck.

Övriga ledamöter i styrelsen är Hans Eliasson, grundare och ägare av Gullringsbo Egendomar tillika MVB:s ägare, Marie Bucht Toresäter, vd Novi Real Estate, Fredrik Lagercrantz,
CFO Attendo, Per Ununger, vd MVB Öst och Lars-Erik Jansson, ordförande i Aranäs KB och Ekan AB.