MVB:s års och hållbarhetsredovisning

MVB:s års och hållbarhetsredovisning är här med resultat, redogörelse av hållbarhetsarbetet, kommentarer och artiklar.


20 maj, 2022

”Resultatmässigt ett bra och stabilt år, trots en instabil omvärld. Inför 2022 står vi organisatoriskt och ekonomiskt starka.” MVB:s ordförande Per Ununger sammanfattar det gångna året i MVB:s års- och hållbarhetsredovisning. Här kan du ladda ner 2021 års års- och hållaberhetsredovisning.