MVB:s starkaste år hittills

MVB-koncernen kan se tillbaka på ännu ett fantastiskt år. Faktureringen 2019 slutade på över 3,1 miljarder kronor och vinst efter finansiella poster landade på 170 miljoner kronor. Siffrorna är MVB:s bästa under dess femtioåriga historia.


15 maj, 2020

– Resultatet är fantastiskt! Våra tre regioner har haft fin tillväxt och alla avslutar året med positiva resultat. Vår position på marknaden som en förtroendeingivande samarbetspartner har stärkts och resulterat i många nya ingångna avtal. Med en välfylld orderstock, stabil soliditet och god likviditet har vi ett bra utgångsläge inför kommande år. Det känns tryggt, framförallt i dessa tider när vi inte till fullo vet marknadseffekterna av coronaviruset eller dess inverkan på samhället i stort, säger MVB:s styrelseordförande Sture Kullman.

MVB har under 2019 avslutat och överlämnat många fina projekt bland annat flera skolor och idrottshallar såsom Småbarnsskolan i Göteborg, Hjorthagshallen i Stockholm och Glänningeskolan i Laholm. Den senare blev nominerad till Årets Bygge 2020. Under året har man även vunnit och påbörjat många nya större projekt, däribland ett femårigt samarbetsavtal med Vänersborgsbostäder, kontorshuset Eden i Malmö åt Kungsleden samt nybyggnad av ett kontorshus till ICA Fastigheter i Stockholm. Den totala orderstocken för bolagen inför 2020 uppgick till 3 miljarder kronor.

– MVB:s styrka är våra medarbetare och den entreprenörsanda och familjära företagskultur som råder i bolagen. Våra tre verkställande direktörer; Per Ununger, Henrik Ljungdahl och Thomas Ellkvist, ska ha en stor eloge för sitt arbete med att utmana och utveckla sina organisationer till nya enastående resultat. MVB är ett starkt lag och vi har bra förutsättningar för att fortsätta växa på våra lokala marknader under kommande år, avslutar Sture Kullman.