Ny teknik och tillgänglighet i fokus när Vejbybadet byggs om

Avstängning av bassängernas ventiler symboliserade byggstarten


1 september, 2023

Ventilerna till bassängerna stängdes av och blev en symbolisk start för den ombyggnad av Vejbybadet som MVB nu påbörjar på uppdrag av Ängelholmslokaler.

Bland annat kommer en ny processanläggning för badvattenrening installeras, bassängerna och personalrum renoveras och nytt teknikhus på ca 110 kvm att byggas. För att öka tillgängligheten tillgänglighetsanpassas undervisningsbassängen och nya handikappanpassade omklädningsrum och duschar skapas.

Vejbybadet invigs till badsäsongen sommaren 2024.

Bild: Vid ventilerna från vänster Christina Hanstål, ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid och Åsa Herbst, styrelseordförande på Ängelholmslokaler.

Foto Ängelholmslokaler

Pressmeddelande  i pdf: ny_teknik_och_tillganglighet__fokus_nar_vejbybadet_byggs_om