Nybyggnation kontor och minnesklinik, Malmö

15 februari, 2017

Vasakronan har gett MVB i uppdrag att bygga nytt kontor och minnesklinik på Priorn 5, Pildammsvägen i Malmö. Projektet påbörjas augusti 2017 och ska vara slutfört juni 2019.

För mer information kontakta MVB Syd.